Adam Purwin – sygn. akt OP1O/GUp-s/114/2022

  Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Purwina, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 311 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. OP1O/GUp-s/114/2022, w oparciu o Regulamin z dnia 22 września 2023 r. w trybie …

PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie z dnia 22.09.2023 r., wierzytelności przysługującej Upadłej Spółce wobec dłużnika w kwocie należności głównej wynoszącej 141.644,86 zł oraz odsetki …

PW Pro-Service sp. z o.o.

Obwieszczenie Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie sprzeda z wolnej ręki ruchomości Wykaz ruchomości z cenami minimalnymi netto za poszczególne ruchomości. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych …