restrukturyzacja, doradztwo restrukturyzacje

problematyka restrukturyzacji przedsiębiorstw – przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne

syndyk, prawo upadłościowe

porady w sprawach postępowań upadłościowych przedsiębiorstw, upadłość konsumencka

doradztwo, rachunkowość

obsługa finansowa, księgowa przedsiębiorstw

Upadłości gospodarcze

Hermes Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 148/19
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych...
Czytaj więcej... "Hermes Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 148/19"
Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych...
Czytaj więcej... "Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18"
ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych...
Czytaj więcej... "ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18"
ATAX sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 1/18
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych...
Czytaj więcej... "ATAX sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 1/18"
UNILIDER sp. z o.o. sygn. akt V GUp 119/17
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem...
Czytaj więcej... "UNILIDER sp. z o.o. sygn. akt V GUp 119/17"
PW MARGO sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 118/18
Wyznaczenie nadzorcy Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, obwieszcza,...
Czytaj więcej... "PW MARGO sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 118/18"
TMB S.A. sygn. akt: VIII GUp 76/12
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych...
Czytaj więcej... "TMB S.A. sygn. akt: VIII GUp 76/12"
Lesta Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 49
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych...
Czytaj więcej... "Lesta Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 49"
PREMIUM Sp z o.o. sygn. akt: VIII GUp 43/11
Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych...
Czytaj więcej... "PREMIUM Sp z o.o. sygn. akt: VIII GUp 43/11"

Upadłości

STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20
Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy...
Czytaj więcej... "STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20"

Strona główna

Kancelaria Jarosława Kaczmarka od ponad osiemnastu lat zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw, prowadząc liczne, w tym o wysokim stopniu skomplikowania postępowania w charakterze organów jak i świadcząc doradztwo merytoryczne. Kancelaria prowadzi także działalność w zakresie sporządzania opinii sądowych i eksperckich jako biegły z dziedziny księgowość i rachunkowość ze specjalizacją z zakresu rachunkowości, księgowości, ekonomii, analizy finansowej, controllingu oraz finansów i ekonomiki przedsiębiorstw. Z usług Biegłego sądowego Jarosława Kaczmarka korzystają Prokuratury oraz Sądy w licznych postępowaniach gospodarczych, cywilnych, jak i karnych. Przedmiotem działalności Kancelarii jest również bieżąca obsługa przedsiębiorstw: finansowa, podatkowa i księgowa. Świadczymy wyspecjalizowane usługi na rzecz podmiotów zadłużonych, jak i wierzycieli, znajdując najkorzystniejsze rozwiązania prawne i ekonomiczne, zapewniając kompleksowe wsparcie merytoryczne na każdym etapie działalności gospodarczej.

 

Czym jest upadłość?

Podstawą ogłoszenia upadłości firmy jest niewypłacalność przedsiębiorcy.
Upadłość może być uznana przez sąd na wniosek wierzycieli jak również dłużnika. Sąd ogłasza upadłość dłużnika.

Upadłość mogą ogłosić przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, którzy prowadzą działalność we własnym imieniu lub zawodową.

Procedury upadłościowe

Procedura upadłościowa może odbywać się poprzez egzekucję długów z majątku przedsiębiorstwa jest to upadłość likwidacyjna. Drugim przykładem procedury upadłościowej jest upadłość układowa, która polega na zawarciu układu i restrukturyzacji długu.

Upadłość konsumencka

Kontakt

Kancelaria Syndyka:

ul. Bonczyka 6/2

51-138 Wrocław

Tel. kontaktowy: 71/322-00-85