Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 310 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w oparciu o Regulamin z dnia 18 sierpnia 2023 r. w trybie przetargu, ruchomości w postaci pojazdów:

 • Przyczepa AUTOSAN 3000 TYP D-44 A CZE 148 P rok produkcji 1969 za cenę nie niższą niż 4.000,00 zł netto
 • Przyczepa AUTOSAN 3000 TYP D-44 A CZF 3038 rok produkcji 1969 za cenę nie niższą niż 3.500,00 zł netto
 • Wózek platformowy z osłoną przednią TYP WAN-13-0201 rok produkcji 1998 za cenę nie niższą niż 000,00 zł netto
 • Wózek platformowy z kabiną TYP WAN 13-0202 rok produkcji 1998 za cenę nie niższą niż 15.000,00 zł netto
 • Wózek widłowy GPW 4000 rok produkcji 1995 za cenę nie niższą niż 14.500,00 zł netto
 • Wózek widłowy “MITSUBISHI” FD40N rok produkcji 2011 za cenę nie niższą niż 000,00 zł netto
 • Samochód ciężarowy FORD TRANSIT CUSTOM rok produkcji 2017 za cenę nie niższą niż 40.000,00 zł netto

Termin składania ofert: do dnia 04.09.2023 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 18.08.2023 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.odrodzenie.com. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz pojazdów

 

 Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 310 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w oparciu o Regulamin z dnia 18 sierpnia 2023 r. w trybie przetargu:

 • regałów,
 • szafek metalowych,
 • palet,
 • urządzeń,
 • elektronarzędzi,
 • wózków transportowych,
 • płyt meblowych.

po cenach nie niższych niż wyszczególnione w załączniku do obwieszczenia.

Termin składania ofert: do dnia 04.09.2023 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.upadlosci24.pl oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz ruchomości

Obwieszczenie

 Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 310 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ruchomości w postaci: surowców do produkcji mebli (m.in. tkaniny meblowe, nici, profile, zszywki, zamki, nóżki, wkręty, śruby, sprężyny, etc).

Cena wywoławcza (minimalna) sprzedaży Przedmiotu sprzedaży to kwota netto nie niższa niż kwota wskazana w załączniku do niniejszego Regulaminu za poszczególną pozycję ruchomości wg załącznika (w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności). Załącznik i regulamin dostępny jest na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Wykaz surowców

Obwieszczenie

 Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 310 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w oparciu o Regulamin z dnia 18 sierpnia 2023 r. w trybie przetargu, ruchomości w postaci: kompletu narzędzi składających się na narzędziownię po cenie nie niższej niż 17.000 zł netto za wszystkie ruchomości wyszczególnione w załączniku do obwieszczenia.

Termin składania ofert: do dnia 04.09.2023 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.upadlosci24.pl oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz ruchomości

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 310 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ruchomości w postaci gotowych wyrobów meblarskich po obniżonych cenach wyszczególnionych w załączniku oraz maseczki ochronne za ceny brutto nie niższe niż wskazane w załączniku.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.upadlosci24.pl oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.