TRINITES POLSKA Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 130/20

Wyznaczenie nadzorcy sadowego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 35/20 zabezpieczono majątek dłużnika TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu (nr KRS 0000623685, NIP 9512415453 , REGON 364767580 ) …

DRY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. sygn. akt VIII GRp 5/16

Ogłoszenie postępowania układowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GR 18/16, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Dry Technologies sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Al. Karkonoskiej 45A, numer KRS: 0000230320 (sygn. akt postępowania …

Tomasz Skonieczny, jako wspólnik Spółki cywilnej ROLTECH sygn. akt: V GRp 3/18

Zgromadzenie wierzycieli Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 30 lipca 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Tomasza Skoniecznego, jako wspólnika Spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 3/18), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w …

Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE sygn. akt V GRp 2/18

Zgromadzenie wierzycieli Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 30 lipca 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Rafała Skoniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE, NIP 7531954316 , oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydział V …

Chemix Farby Sp. z o.o. sygn akt: VIII GRu 3/16

Otwarcie postępowania układowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika Chemix Farby Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach (KRS 0000215730) o otwarcie postępowania układowego postanowieniem z 2 września 2016 r., sygn. akt VIII GR 22/16, zabezpieczono majątek dłużnika …

Adam Poczkajski, prowadzący działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa MALOS sygn. akt V GRp 11/17

Otwarcie postępowania układowego Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GR 17/17, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Adama Poczkajskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, ul. Jedności Narodowej 12, 48-312 Pakosławice (sygn. akt postępowania: V …

Hermes Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 148/19

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2019 r., sygn. akt V GU 185/19, ogłosił upadłość dłużnika Hermes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000307558. Wyznaczono Sędziego komisarza …

BETHANIA Sp.z o.o. sygn. akt: V GUp 145/19

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt V GU 209/19, ogłosił upadłość dłużnika BETHANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000546499. Wyznaczono Sędziego komisarza …

Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 609/17, ogłosił upadłość Vinsar Holding S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000597142). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soję, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła …

ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 383/17, ogłosił upadłość ATS S.A. w Wierzbicach (nr KRS: 357716). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego …