JAFRA CONNECT Sp. z o.o. sygn. akt V GRs 1/20

Otwarcie postępowania sanacyjnego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GR 3/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec JAFRA CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej 68 (nr KRS …

DRY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. sygn. akt VIII GRp 5/16

Ogłoszenie postępowania układowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GR 18/16, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Dry Technologies sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Al. Karkonoskiej 45A, numer KRS: 0000230320 (sygn. akt postępowania …

Tomasz Skonieczny, jako wspólnik Spółki cywilnej ROLTECH sygn. akt: V GRp 3/18

Zgromadzenie wierzycieli Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 30 lipca 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Tomasza Skoniecznego, jako wspólnika Spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 3/18), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w …

Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE sygn. akt V GRp 2/18

Zgromadzenie wierzycieli Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 30 lipca 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Rafała Skoniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE, NIP 7531954316 , oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydział V …

Chemix Farby Sp. z o.o. sygn akt: VIII GRu 3/16

Otwarcie postępowania układowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika Chemix Farby Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach (KRS 0000215730) o otwarcie postępowania układowego postanowieniem z 2 września 2016 r., sygn. akt VIII GR 22/16, zabezpieczono majątek dłużnika …

Adam Poczkajski, prowadzący działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa MALOS sygn. akt V GRp 11/17

Otwarcie postępowania układowego Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GR 17/17, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Adama Poczkajskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, ul. Jedności Narodowej 12, 48-312 Pakosławice (sygn. akt postępowania: V …

Elżbieta Miluniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pawilon Handlowy „BASIA” sygn. akt: V GUp 2/05

Ogłoszenie upadłości W dniu 21 stycznia 2005 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w sprawie o sygn. akt V GU 79/04 postanowił: 1) ogłosić upadłość Elżbiety Miluniec prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pawilon Handlowy „BASIA” w Brzegu obejmującą likwidację majątku; 2) …

GOBEST INTERNATIONAL Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 48/04

Ogłoszenie upadłości Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 20 lipca 2004 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 203/04, ogłoszona została upadłość „GOBEST INTERNATIONAL” Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Artura …

M. K. METAL Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 14/03

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 14/03 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku „M. K. Metal” Spółki z o.o. z siedzibą w Działoszy 34a koło Sycowa, wyznaczając Sędziego …

TARGET GROUP Sp. z o.o. sygn. akt: VIII U 413/02

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych, postanowieniem z dnia 10 marca 2003 r., sygn. akt VIII U 413/02, ogłosił upadłość TARGET GROUP Sp. z o.o. we Wrocławiu, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka. Wzywa się …