Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18

Syndyk masy upadłości VINSAR Holding S.A. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000597142) oferuje do sprzedaży wierzytelności względem:

  1. Elżbiety Kozioł prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kocioł TERMIX PLUS E.M. KOZIOŁ S.C. – tytuł wykonawczy: nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XV Wydział Gospodarczy z dnia 15 listopada 2017 r. sygn. akt: XV GNc 3035/17 – należność główna 33 707,24 zł;
  2. Joanny Filipkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PL Joanna Filipkowska – wierzytelność z tytułu umowy sprzedaży – należność w wysokości 2 713,11 zł;
  3. Moniki Kąciak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zuterm Monika Kąciak – tytuł wykonawczy: nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy z dnia 21 marca 2018 r. sygn. akt: V GNc 5370/17 oraz nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy z dnia 26 października 2017 sygn. akt: V GNc 5401/17 – należność główna: 24 232,14 zł;

– za najwyższą zaproponowaną cenę.

Sprzedaż organizowana jest na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 lipca 2021 r., sygn. akt: VIII GUp 57/18.

Termin składania ofert do 12 lutego 2024 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 13 lutego 2024 r. o godz. 14:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.kaczmarekskonieczna.plwww.codexline.comwww.upadlosci24.pl.

Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 607 100 455.

Regulamin sprzedaży

Załącznik do regulaminu