PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie z dnia 14.11.2022 r., wierzytelności przysługującej Upadłej Spółce wobec dłużnika w kwocie należności głównej wynoszącej na dzień 14.11.2022 r. 141.644,86 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie, za cenę nie niższą niż 40.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl. Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

 

Regulamin sprzedaży