Spółdzielnia Inwalidów ODRODZENIE

Obwieszczenie

Syndyk Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” w upadłości z siedzibą w Oleśnie
sprzeda z wolnej ręki składniki majątkowe – nieruchomości

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 20 maja 2024 r. w trybie przetargu nieruchomości za łączną cenę nie niższą niż kwota 6.339.000,00 zł netto, słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100, (w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności).

Sprzedaży łącznej podlegają nieruchomości, które służyły Spółdzielni do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji mebli, oraz które zostały oszacowane na łączną kwotę 8.452.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności):

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00009168/0 obejmująca działkę nr 1394, o powierzchni 0,8520 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00046839/6 obejmująca działkę nr 1395 w udziale wynoszącym 7189/10000 części w tej działce o powierzchni 0,0897 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1396, o powierzchni 0,5843 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1399, o powierzchni 0,0360 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048595/7 obejmująca działki nr 1401 i 1402, o powierzchni 0,3209 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048451/6 obejmująca działkę nr 1406 stanowiącą udział w drodze dojazdowej w udziale wnoszącym 5306/10000 części w tej działce, o powierzchni 0,1000 ha

za cenę nie niższą niż 6.339.000,00 zł netto, słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 netto, z zastrzeżeniem że w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności.

Termin składania ofert  –  24.06.2024 r. godz. 15:00

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronie, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 12 czerwca 2024 r. w trybie przetargu, ruchomości w postaci: maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji mebli po cenach nie niższych niż wyszczególnione w załączniku do obwieszczenia. Załącznik i regulamin dostępny jest na stronach codexline.com, odrodzenie.com oraz w siedzibie Spółdzielni.

Termin składania ofert: do dnia 2.07.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 19.02.2024 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.odrodzenie.com. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85

Regulamin sprzedaży

Wykaz maszyn i urządzeń do produkcji mebli

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 12 czerwca 2024 r.. w trybie przetargu, ruchomości w postaci pojazdów:

  • Wózek platformowy z osłoną przednią TYP WAN-13-0201 rok produkcji 1998 za cenę nie niższą niż 8.540,00 zł netto,
  • Wózek platformowy z kabiną TYP WAN 13-0202 rok produkcji 1998 za cenę nie niższą niż 8.540,00 zł netto

Termin składania ofert: do dnia 2.07.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 19.02.2024 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.odrodzenie.com. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85

Regulamin sprzedaży

Wykaz pojazdów

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 12 czerwca 2024 r. w trybie przetargu:

  • regałów,
  • szafek metalowych,
  • palet,
  • urządzeń,
  • elektronarzędzi,
  • wózków transportowych,
  • płyt meblowych
  • sprzętu komputerowego

po cenach nie niższych niż wyszczególnione w załączniku do obwieszczenia.

Termin składania ofert: do dnia 2.07.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz ruchomości

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 12 czerwca 2024 r. ruchomości w postaci: surowców do produkcji mebli (m.in. tkaniny meblowe, nici, profile, zszywki, zamki, nóżki, wkręty, śruby, sprężyny, etc).

Cena wywoławcza (minimalna) sprzedaży Przedmiotu sprzedaży to kwota netto nie niższa niż kwota wskazana w załączniku do niniejszego Regulaminu za poszczególną pozycję ruchomości wg załącznika (w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności). Załącznik i regulamin dostępny jest na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739, 71 322 00 85

Termin składania ofert: do dnia 2.07.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739, 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz surowców

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023. ruchomości w postaci gotowych wyrobów po obniżonych cenach wyszczególnionych w załączniku za ceny brutto nie niższe niż wskazane w załączniku. O wyborze nabywcy decyduje kolejność złożenia oferty.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.