PW Pro-Service sp. z o.o.

Obwieszczenie

Wykaz ruchomości z cenami minimalnymi netto za poszczególne ruchomości.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2023 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) przesyłając na podany powyżej adres Kancelarii Syndyka. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl.

Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży