Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek

Zakres usług:      
Postępowania restrukturyzacyjne                                                                             

 •     kompleksowa ocena przedsiębiorstwa
 •     wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego
 •     przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego
 •     reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 •     negocjacje z wierzycielami, w tym bankami i organami skarbowymi
 •     nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami

Prawo upadłościowe

 •     przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
 •     ocena przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 •     konsultacje w postępowaniu upadłościowym

Obsługa przedsiębiorstw

 •     bieżąca obsługa finansowa, księgowa i prawna
 •     sporządzanie opinii podatkowych i prawnych
 •     reprezentacja przed sądami, organami administracji, kontrahentami
 •     doradztwo prawnopodatkowe

Czym jest upadłość?

Podstawą ogłoszenia upadłości firmy jest niewypłacalność przedsiębiorcy.
Upadłość może być uznana przez sąd na wniosek wierzycieli jak również dłużnika. Sąd ogłasza upadłość dłużnika.

Upadłość mogą ogłosić przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, którzy prowadzą działalność we własnym imieniu lub zawodową.

Procedury upadłościowe

Procedura upadłościowa może odbywać się poprzez egzekucję długów z majątku przedsiębiorstwa jest to upadłość likwidacyjna. Drugim przykładem procedury upadłościowej jest upadłość układowa, która polega na zawarciu układu i restrukturyzacji długu.

Upadłość konsumencka