Lesta sp. z o.o.

Syndyk „LESTA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach (KRS: 0000132339) sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości

 

Oferta obejmuje wierzytelności przysługujące spółce „LESTA” Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu sprzedaży wierzytelności z dnia 22.02.2021 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym wartości poszczególnych wierzytelności i ceny minimalne określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach:www.codexline.com, www.upadlosci24.pl.Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Regulamin z wykazem wierzytelności (szczegóły i dokumentacja w Kancelarii Syndyka).

Regulamin sprzedaży