Upadłość konsumencka sygn. akt V GUp 134/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 września 2018 r., sygn. akt V GU 129/18 of, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka …

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 80/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 26/18 of, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka …

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 138/17

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 231/17, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja …

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 108/17

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 139/17 of, ogłosił upadłość jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja …

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 93 /17

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 92/17, ogłosił upadłość, zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Żelaznej 76/8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego oraz syndyka …

Upadłość konsumencka sygn. akt: V GUp 56/17

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 25 maja 2017 r., sygn. akt V GU 78/17 of, ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie …

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 83/16

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 166/16, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy …

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 82/16

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 166/16, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy …

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 60/16

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII GU 19/16, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy …

Upadłość konsumencka sygn. akt: V GUp 27/15

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 20 listopada 2015 r., sygn. akt V GU 98/15 “of”, ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie …