EKO ZIELONA ENERGIA sp. z o.o. sygn. akt V GUp 52/21

Ustanowienie zarządcy przymusowego Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 336/20 zabezpieczono majątek dłużnika Eko Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu (nr KRS 0000487001, NIP 7471893857 , …

STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20

Umorzenie postępowania sanacyjnego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, umorzył postępowanie sanacyjne o sygn. akt VIII GRs 3/20 prowadzone wobec dłużnika – STK S.A. we Wrocławiu (KRS 0000299565). Spis wierzytelności Sędzia komisarz w …

TRINITES POLSKA Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 130/20

Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sadowego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 35/20 zabezpieczono majątek dłużnika TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu (nr KRS 0000623685, NIP 9512415453 , REGON 364767580 …

Hermes Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 148/19

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2019 r., sygn. akt V GU 185/19, ogłosił upadłość dłużnika Hermes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000307558. Wyznaczono Sędziego komisarza …

BETHANIA Sp.z o.o. sygn. akt: V GUp 145/19

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt V GU 209/19, ogłosił upadłość dłużnika BETHANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000546499. Wyznaczono Sędziego komisarza …

Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 609/17, ogłosił upadłość Vinsar Holding S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000597142). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soję, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła …

ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 383/17, ogłosił upadłość ATS S.A. w Wierzbicach (nr KRS: 357716). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego …

ATAX sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 1/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 534/17, ogłosił upadłość ATAX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS: 0000240069. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i zastępcę sędziego …

Capital Bridge sp. z o.o. sygn. akt VIII GUp 132/17

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 lipca 2017 r., sygn. akt VIII GU 292/17, ogłosił upadłość Capital Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 5/31, (numer KRS 276487). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza …

Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT sygn. akt: VIII GUp 123/16

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 września 2016 r., sygn. akt VIII GU 305/16, ogłosił upadłość Rafała Blicharza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT we Wrocławiu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i zastępcę …