ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu: nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – …

Sylwia Błaszków sygn. akt OP1O/GUp-s/173/2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego – nieruchomość w Brzegu Przedmiotem sprzedaży jest: lokal niemieszkalny o powierzchni 187,50 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1B/00045576/7, który znajduje się przy ul. …

PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie z dnia 15.11.2023 r., wierzytelności przysługującej Upadłej Spółce wobec dłużnika w kwocie należności głównej wynoszącej 141.644,86 zł oraz odsetki …

PW Pro-Service sp. z o.o.

Obwieszczenie Wykaz ruchomości z cenami minimalnymi netto za poszczególne ruchomości.   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2023 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) …