Hermes Sp. z o.o.

Syndyk Hermes sp. z o.o. w upadłości w Warszawie sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo –

galeria handlowo-usługowa w Brzegu

Oferta obejmuje przedsiębiorstwo upadłego Hermes Sp. z o.o. w upadłości w rozumieniu art. 551 kc, w którego skład wchodzi w szczególności:

  1. lokal niemieszkalny (nieruchomość lokalowa), użytkowana jako galeria handlowo-usługowa, położona w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 5, lokal nr 1, o powierzchni użytkowej 3 069,57 m2, działka nr 1000, AM-7, obr. Centrum, Brzeg, woj. opolskie, nr KW OP1B/00048315/1 wraz z czynną umową najmu, która jest przedmiotem sporu,
  2. z wyłączeniem:

– środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych upadłego;

– należności i wierzytelności upadłego;

– dokumentacji i korespondencji upadłego.

za cenę nie niższą niż 2.996.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek)

Termin składania ofert  – 12 kwietnia 2021 r. godz. 15:00

Przedmioty wskazane powyżej w pkt a. podlegają łącznej sprzedaży jako przedsiębiorstwo przeznaczone do prowadzenia galerii handlowej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: http://codexline.com/przetargi/hermes-sp-z-o-o/,  https://upadlosci24.pl/hermes-sp-z-o-o/.

Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85. Przedmiot oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Regulamin sprzedaży przedsiębiorstwa

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. Bolesława Chrobrego. Ulica Wrocławska to zachodnia droga wylotowa z miasta prowadząca do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 i dalej w kierunku Wrocławia. Ulica dwukierunkowa, z oświetleniem i chodnikami, ruch na ulicy znaczny, głównie pojazdy osobowe. Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości od strony wschodniej i południowej stanowią m.in. Zamek Piastów Śląskich, Rynek z Ratuszem Miejskim, Amfiteatr Miejski, Park Nad Fosą, a także zabudowa biurowo – usługowa, zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami w parterze. Od strony zachodniej nieruchomość sąsiaduje z Aquaparkiem MOSiR oraz licznymi obiektami handlowo-usługowymi. Odległość od rynku wynosi 350m, od rzeki Odra 300m.