Adam Purwin – sygn. akt OP1O/GUp-s/114/2022

  Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Purwina, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 311 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. OP1O/GUp-s/114/2022, w oparciu o Regulamin z dnia 22 września 2023 r. w trybie …

PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie z dnia 22.09.2023 r., wierzytelności przysługującej Upadłej Spółce wobec dłużnika w kwocie należności głównej wynoszącej 141.644,86 zł oraz odsetki …

EKO ZIELONA ENERGIA sp. z o.o. sygn. akt V GUp 52/21

Ustanowienie zarządcy przymusowego Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 336/20 zabezpieczono majątek dłużnika Eko Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu (nr KRS 0000487001, NIP 7471893857 , …

JAFRA CONNECT Sp. z o.o. sygn. akt V GRs 1/20

Otwarcie postępowania sanacyjnego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GR 3/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec JAFRA CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej 68 (nr KRS …

PW Pro-Service sp. z o.o.

Obwieszczenie Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie sprzeda z wolnej ręki ruchomości Wykaz ruchomości z cenami minimalnymi netto za poszczególne ruchomości. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych …

STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20

Umorzenie postępowania sanacyjnego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, umorzył postępowanie sanacyjne o sygn. akt VIII GRs 3/20 prowadzone wobec dłużnika – STK S.A. we Wrocławiu (KRS 0000299565). Spis wierzytelności Sędzia komisarz w …

TRINITES POLSKA Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 130/20

Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sadowego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 35/20 zabezpieczono majątek dłużnika TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu (nr KRS 0000623685, NIP 9512415453 , REGON 364767580 …