K&C DEVELOPMENT Sp. z o.o

Syndyk sprzeda – Zbiornik retencyjny Sprzedaż dotyczy: Zbiornik retencyjny Ilość: 1 sztuka, Cena za sztukę 1000 złotych. Odbiór osobisty Sprzedaż prowadzona jest przez Syndyka Masy Upadłości. W związku z tym oferowane są do sprzedaży również, urządzenia i zapasy magazynowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa. Przedmioty sprzedaży można oglądać osobiście po uprzednim …

Wiktor Pietrzyk “PIETRZYK”

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk “PIETRZYK” w Trzebnicy w upadłości informuje o prowadzeniu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego oraz aukcji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Parkowej i Miarki …

PW Pro-Service sp. z o.o.

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości PW Pro-Service Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486496) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego w oparciu o Regulamin z dnia 26.02.2021 r. w trybie przetargu i ewentualnej aukcji (w przypadku wskazanym w Regulaminie) na nabycie przedmiotu masy upadłości PW Pro-Service sp. …

Lesta sp. z o.o.

Syndyk „LESTA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach (KRS: 0000132339) sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości   Oferta obejmuje wierzytelności przysługujące spółce „LESTA” Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu sprzedaży …

ATS S.A.

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716)  informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego ruchomości. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 15:00. Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres …

Hermes Sp. z o.o.

Syndyk Hermes sp. z o.o. w upadłości w Warszawie sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo – galeria handlowo-usługowa w Brzegu Oferta obejmuje przedsiębiorstwo upadłego Hermes Sp. z o.o. w upadłości w rozumieniu art. 551 kc, w którego skład wchodzi w szczególności: lokal niemieszkalny (nieruchomość lokalowa), użytkowana jako galeria handlowo-usługowa, położona w …

STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika STK Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000299565) o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego postanowieniem z 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII …

TRINITES POLSKA Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 130/20

Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sadowego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 35/20 zabezpieczono majątek dłużnika TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu (nr KRS 0000623685, NIP 9512415453 , REGON 364767580 …

DRY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. sygn. akt VIII GRp 5/16

Ogłoszenie postępowania układowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GR 18/16, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Dry Technologies sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Al. Karkonoskiej 45A, numer KRS: 0000230320 (sygn. akt postępowania …

Tomasz Skonieczny, jako wspólnik Spółki cywilnej ROLTECH sygn. akt: V GRp 3/18

Zgromadzenie wierzycieli Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 30 lipca 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Tomasza Skoniecznego, jako wspólnika Spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 3/18), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w …