Maksymilian Jachym sygn. akt OP1O/GUp/20/2023

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego – nieruchomości w Gierałcicach Przedmiotem sprzedaży jest: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, położona w miejscowości Gierałcice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 234/4 ark. m. 4 obszaru łącznie 1.566 m2, dla …

Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18

Syndyk masy upadłości VINSAR Holding S.A. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000597142) oferuje do sprzedaży wierzytelności względem: Elżbiety Kozioł prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kocioł TERMIX PLUS E.M. KOZIOŁ S.C. – tytuł wykonawczy: nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XV Wydział Gospodarczy z …

Janina Łuszczyńska sygn. akt WR1F/GUp-s/162/2023

Obwieszczenie Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Łuszczyńskiej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 311 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. WR1F/GUp-s/162/2023, w oparciu o Regulamin z dnia 18 stycznia 2024 r. w trybie przetargu: …

ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu: nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – …

Sylwia Błaszków sygn. akt OP1O/GUp-s/173/2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego – nieruchomość w Brzegu Przedmiotem sprzedaży jest: lokal niemieszkalny o powierzchni 187,50 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1B/00045576/7, który znajduje się przy ul. …

Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie

Syndyk Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” w upadłości z siedzibą w Oleśnie sprzeda z wolnej ręki składniki majątkowe – nieruchomości Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 …

EKO ZIELONA ENERGIA sp. z o.o. sygn. akt V GUp 52/21

Ustanowienie zarządcy przymusowego Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 336/20 zabezpieczono majątek dłużnika Eko Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu (nr KRS 0000487001, NIP 7471893857 , …

JAFRA CONNECT Sp. z o.o. sygn. akt V GRs 1/20

Otwarcie postępowania sanacyjnego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GR 3/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec JAFRA CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej 68 (nr KRS …

STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20

Umorzenie postępowania sanacyjnego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, umorzył postępowanie sanacyjne o sygn. akt VIII GRs 3/20 prowadzone wobec dłużnika – STK S.A. we Wrocławiu (KRS 0000299565). Spis wierzytelności Sędzia komisarz w …