ATS S.A.

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716)  informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego ruchomości.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 15:00. Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje  data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.kaczmarekskonieczna.pl, www.codexline.comwww.upadlosci24.pl, www.radcaprawny-skonieczna.pl. Informacje o przedmiocie sprzedaży można również uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.

Regulamin sprzedaży

Wykaz ruchomości

 

 

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716)  informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce, objętych KW: WR1K/00305750/0, WR1K/00232841/2, WR1K/00288442/2 i WR1K/00229583/1 oraz ruchomości.

Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje  data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl,. Informacje o przedmiocie sprzedaży można również uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Operat szacunkowy – działka nr 568/1

Operat szacunkowy – działka nr 568/5

Operat szacunkowy – działka nr 568/6

      

 

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

ATS.S.A. w upadłości