restrukturyzacja, doradztwo restrukturyzacje

problematyka restrukturyzacji przedsiębiorstw – postępowanie o zawarcie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne

syndyk, prawo upadłościowe

porady w sprawach postępowań upadłościowych przedsiębiorstw, upadłość konsumencka

doradztwo, rachunkowość

obsługa finansowa, księgowa przedsiębiorstw

Przetargi

Maksymilian Jachym sygn. akt OP1O/GUp/20/2023

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w...
Czytaj więcej... "Maksymilian Jachym sygn. akt OP1O/GUp/20/2023"

Janina Łuszczyńska sygn. akt WR1F/GUp-s/162/2023

Obwieszczenie Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Łuszczyńskiej, oferuje...
Czytaj więcej... "Janina Łuszczyńska sygn. akt WR1F/GUp-s/162/2023"

ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach...
Czytaj więcej... "ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18"

Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie

Syndyk Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” w upadłości z siedzibą w Oleśnie sprzeda z...
Czytaj więcej... "Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie"

Upadłości

STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20

Umorzenie postępowania sanacyjnego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla...
Czytaj więcej... "STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20"

ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw...
Czytaj więcej... "ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18"

ATAX sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 1/18

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw...
Czytaj więcej... "ATAX sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 1/18"

TMB S.A. sygn. akt: VIII GUp 76/12

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw...
Czytaj więcej... "TMB S.A. sygn. akt: VIII GUp 76/12"

Lesta Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 49

Ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw...
Czytaj więcej... "Lesta Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 49"

CAPITEA S.A. w Warszawie (dawniej Getback S.A. we Wrocławiu)

Strona główna

Kancelaria Jarosława Kaczmarka od ponad dwudziestu lat zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw, prowadząc liczne, w tym o wysokim stopniu skomplikowania postępowania w charakterze organów jak i świadcząc doradztwo merytoryczne. Kancelaria prowadzi także działalność w zakresie sporządzania opinii sądowych i eksperckich jako biegły z dziedziny księgowość i rachunkowość ze specjalizacją z zakresu rachunkowości, księgowości, ekonomii, analizy finansowej, controllingu oraz finansów i ekonomiki przedsiębiorstw. Z usług Biegłego sądowego Jarosława Kaczmarka korzystają Prokuratury oraz Sądy w licznych postępowaniach gospodarczych, cywilnych, jak i karnych. Przedmiotem działalności Kancelarii jest również bieżąca obsługa przedsiębiorstw: finansowa, podatkowa i księgowa. Świadczymy wyspecjalizowane usługi na rzecz podmiotów zadłużonych, jak i wierzycieli, znajdując najkorzystniejsze rozwiązania prawne i ekonomiczne, zapewniając kompleksowe wsparcie merytoryczne na każdym etapie działalności gospodarczej.

 

Czym jest upadłość?

Podstawą ogłoszenia upadłości firmy jest niewypłacalność przedsiębiorcy.
Upadłość może być uznana przez sąd na wniosek wierzycieli jak również dłużnika. Sąd ogłasza upadłość dłużnika.

Upadłość mogą ogłosić przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, którzy prowadzą działalność we własnym imieniu lub zawodową.

Procedury upadłościowe i restrukturyzacyjne

Procedura upadłościowa może odbywać się poprzez egzekucję długów z majątku przedsiębiorstwa jest to upadłość likwidacyjna. Drugim przykładem procedury restrukturyzacyjna, która polega na zawarciu układu i restrukturyzacji długu.

Upadłość konsumencka

Kontakt

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego:

ul. Księdza Norberta Bonczyka 6/2

51-138 Wrocław

Tel. kontaktowy: 71/322-00-85