Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Wiktora Pietrzyka Prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk “PIETRZYK” w Trzebnicy w upadłości  informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych  położonych w miejscowości Zdzieszowice przy ul. Parkowej i Miarki, gmina Zdzieszowice, objętych KW o numerze OP1K/00054014/5:

– działka o nr 84/14  o powierzchni  0,1940 ha, obręb 0007 – Zdzieszowice, AM-14, obejmująca budynek stodoły wchodzącej w skład masy upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1K/00054014/5, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 42 000,00 zł,

– działka o nr 84/15  o powierzchni  0,0900 ha, obręb 0007 – Zdzieszowice, AM-14, obejmująca budynek mieszkalno – gospodarczy ( dawna stajnia)  wchodzącej w skład masy upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1K/00054014/5 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 107 000,00 zł.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca2020 r. o godz. 15:00. Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Ks. Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym o terminie złożenia decyduje  data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl.Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaż