Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk “PIETRZYK” w Trzebnicy w upadłości informuje o prowadzeniu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki oraz na podstawie §14 ust. 3 Regulaminu z dnia 27.01.2020 r. zaprasza do składania ofert do dnia 9marca 2020 r. do godziny 15:00 celem nabycia nieruchomości zabudowanych,  położonych w miejscowości Zdzieszowice przy ul. Parkowej i Miarki, gmina Zdzieszowice, objętych KW o numerze OP1K/00054014/5, działki o nr 84/14 i 84/15 o powierzchni łącznej 0,2840 ha, obręb 0007 – Zdzieszowice, AM-14, za cenę łączną nie niższą niż (netto) 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje o przedmiocie, miejscu i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin sprzedaży z wolnej ręki z dnia 27.01.2020 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.upadlosci24.pl,www.kaczmarekskonieczna.pl. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem telefonu 662 128 252.

Regulamin sprzedaż