Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Vinsar Holding S.A. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego ruchomości objęte postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r., po obniżonych cenach.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 22 grudnia 2020 r. g. 10.00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz zestawienie ruchomości przeznaczonych do sprzedaży dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:

www.ardobiejewska.pl
www.kaczmarekskonieczna.pl
www.upadlosci24.pl

Regulamin sprzedaży

Wykaz zapasów magazynowych

 

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

Vinsar Holding S.A. w upadłości