Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Vinsar Holding S.A. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego ruchomości  objęte postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 r, po obniżonych cenach. Termin składania ofert  do 05.09.2019 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 06.09.2019 r. g. 10.00.

Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje  data wpływu). Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje, regulamin oraz zestawienie ruchomości przeznaczonych do sprzedaży  dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.ardobiejewska.pl. www.kaczmarekskonieczna.pl. www.upadlosci24.pl

Regulamin sprzedaży

Wykaz zapasów magazynowych

 

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

Vinsar Holding S.A. w upadłości