PW Pro-Service Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 65/17

Obwieszczenie Syndyk  PW Pro Service sp. z o.o.,  w upadłości w Namysłowie wydzierżawi a następnie sprzeda z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj.:  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 … Czytaj dalej PW Pro-Service Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 65/17