Obwieszczenie

Syndyk  PW Pro Service sp. z o.o.,  w upadłości w Namysłowie wydzierżawi a następnie sprzeda z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj.:

  1.  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami  stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia  i  wyposażenie  zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8;
  2.  nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0.

Przedmioty sprzedaży wskazane w pkt. a i b podlegają łącznej sprzedaży.

Cena minimalna wywoławcza łączna za obie nieruchomości to 2 149 000,00 zł.

Umowa sprzedaży poprzedzona będzie umową dzierżawy na okres minimum 3 miesięcy za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10 000,00 zł netto miesięcznie czynszu dzierżawnego.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiotach, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl  

Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85.

Przedmiot dzierżawy i sprzedaży  oraz dokumenty można oglądać osobiście – po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Regulamin sprzedaży

 

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości PW Pro-Service Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486496) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego w oparciu o Regulamin z dnia 31.03.2020 r. i zaprasza do składania ofert do dnia 1 lipca 2020 r. do godziny 15:00 na nabycie przedmiotu masy upadłości PW Pro-Service sp. z o.o. w upadłości tj. drutu niklowego (nić niklowa) o wadze 294 g i średnicy 0,025 mm w postaci dziesięciu szpul (w sumie 294 g), objętych certyfikatem nr 201302 0001685-2B z dnia 14 lipca 2016 r., wystawionym przez przechowawcę – IGAS research z siedzibą w Niemczech. Szczegółowe informacje o przedmiocie, miejscu i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 31.03.2020 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Certyfikat – Załącznik 1

Certyfikat – Załącznik 2

Certyfikat – Załącznik 3

Certyfikat – Załącznik 4