Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki oraz na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu zaprasza do składania ofert do dnia 24.03.2020 r. do godziny 15:00 celem nabycia:

  1. Nieruchomości gruntowej położonej w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3, działka nr 612/2 o pow. 0,5226 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno – magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi KW nr OP1U/00085296/0, za cenę nie niższą niż (netto) 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  2. Ciągnik rolniczy Ursus C-360, nr rej. ONA 9W91, rok prod. 1969, za cenę nie niższą niż (netto) 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje o przedmiocie, terminie, miejscu i warunkach poszczególnych sprzedaży określają Regulaminy dostępne w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl. Informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać także pod numerem telefonu 662 128 252.

Regulamin sprzedaży – nieruchomość w Namysłowie

Regulamin sprzedaży – ciągnik rolniczy URSUS