Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Psarach oferuje do sprzedaży w formie przetargów pisemnych materiały i narzędzia do produkcji okien.

Zapraszamy do składania ofert.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Elementy stolarki okiennej i drzwiowej

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Profile aluminiowe, podkładki PCV, łączniki, bekenrody, płytki

ZAŁĄCZNIK Nr 3 – Materiały pozostałe

ZAŁĄCZNIK Nr 4 – Urządzenia i narzędzia

ZAŁĄCZNIKI Nr 5 – Meble

ZAŁĄCZNIK Nr 6 – Urządzenia i narzędzia

ZAŁĄCZNIK Nr 7 – Urządzenia elektroniczne

ZAŁĄCZNIK Nr 8 – Stojaki

ZAŁĄCZNIK Nr 9 – Pozostałe

ZAŁĄCZNIK Nr 10 – Sprzęt komputerowy

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

Sprzedaż wierzytelności

Syndyk masy upadłości Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Psarach oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego wierzytelności przysługujące upadłej spółce wobec dłużników z tytułu wykonanych robót budowlanych, w tym wymagalnych należności z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych. Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2019 r. o godz. 15.00 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 o godz. 15:00 w siedzibie Syndyka.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów, którzy stawili się na otwarcie.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach:   www.kaczmarekskonieczna.plwww.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl.

Polring – regulamin sprzedaży wierzytelności