Lesta sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk „LESTA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach (KRS: 0000132339) sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości   Oferta obejmuje wierzytelności przysługujące spółce „LESTA” Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu sprzedaży … Czytaj dalej Lesta sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej