Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości K&C Development Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu (nr KRS: 0000359175) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości położonej w miejscowości Iwiny, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę nr 452/3 o powierzchni 0,6500 ha, gmina Siechnice, obręb Iwiny, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00024344/1.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 15:00. Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Jarosława Kaczmarka we Wrocławiu (adres ul. Ks. Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem operatorów pocztowych na w/w adres, przy czym o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem telefonu 71 3220085.

 

Regulamin sprzedaży

 

Zbiornik retencyjny

Sprzedaż dotyczy: Zbiornik retencyjny

Ilość: 1 sztuka, Cena za sztukę 2500 złotych.

Wykaz urządzeń i mebli: http://kaczmarekskonieczna.pl/przetargi-aktualnosci

Odbiór osobisty

Sprzedaż prowadzona jest przez Syndyka Masy Upadłości. W związku z tym oferowane są do sprzedaży również, urządzenia i zapasy magazynowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa.
Przedmioty sprzedaży można oglądać osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

KUPNO TYLKO po zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży (uprzednich oględzinach) i ustaleniu warunków płatności. Koszty transportu ponosi KUPUJĄCY.

Niniejsza sprzedaż ma charakter sprzedaży egzekucyjnej.

Sprzedaż dokumentowana jest FAKTURĄ VAT.
Sprzedaż tylko dla firm.
Zapraszamy na stronę: http://kaczmarekskonieczna.pl/przetargi-aktualnosci
Telefon kontaktowy: 662-128-252
K&C DEVELOPMENT Sp. z o.o.” we Wrocławiu