Joanna Gołąbek – Motowidło

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Gołąbek – Motowidło oferuje do sprzedaży nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości w postaci udziału w prawie własności w wysokości ½ nieruchomości lokalowej położonej w Zakrzowie, pod nr 11, Gmina Środa Śląska o powierzchni 109,13 m2 (dodatkowo dwie komórki lokatorskie … Czytaj dalej Joanna Gołąbek – Motowidło