Wykaz postępowań restrukturyzacyjnych

• JAFRA CONNECT Sp. z o.o. sygn. akt V GRs 1/20
STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20 
• GetBack S.A. we Wrocławiu
• Dry Technology sp. z o.o. – sygn. akt VIII GR p 5/16
Rafał Skonieczny prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE oraz jako wspólnik  spółki cywilnej ROLTECH s.c. – sygn. akt V GRp 2/18
• Tomasz Skonieczny prowadzący  działalność gospodarczą jako wspólnik  spółki cywilnej ROLTECH s.c. – sygn. akt V GRp 3/18
• CHEMIX FARBY sp. z o.o. w restrukturyzacji – sygn. akt VIII GRu 3/16
• Adam Poczkajski, prowadzący działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa MALOS sygn. akt V GRp 11/17