Hermes Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 148/19

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Hermes sp. z o.o. w upadłości w Warszawie oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, w oparciu o Regulamin z dnia 25 września 2023 r. w trybie przetargu: wyposażenie sali zabaw w postaci między innymi: meble, sprzęty elektroniczne, zabawki dla dzieci, Plac zabaw – 2 poziomy (zjeżdżalnie, basen z kulkami, ściana wspinaczkowa, tor przeszkód), zabawka dmuchana (długość 10 m, szerokość 4 m), etc.

Cena wywoławcza (minimalna) sprzedaży Przedmiotu sprzedaży to kwota netto nie niższa niż 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100), z zastrzeżeniem że w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień uiszczenia ceny nabycia.                                

Termin składania ofert: do dnia 10.10.2023 r. do godziny 15:00.

Przedmiot sprzedaży jest dostępny do oględzin pod adresem ul. Włościańska 9, 49-300 Brzeg, po umówieniu telefonicznym.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl. Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz ruchomości