Aleksandra Korus – FINMAT

                 

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 22.12.2023 r.

Sędzia sprawozdawca w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydz. Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Korus – FINMAT, z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Częstochowska 20; NIP: 5731141640; REGON: 100154415 prowadzonym w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), pod sygnaturą akt OP1O/GU/300/2022 złożony został wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo dłużnika, opisane w opisie i oszacowaniu składników majątkowych przedsiębiorstwa Aleksandra Korus – FINMAT, z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Częstochowska 20; NIP: 5731141640; REGON: 100154415, sporządzonym przez Panią Katarzynę Suszanowicz, wpisaną na listę biegłych sądowych, w skład którego wchodzą następujące składniki majątkowe:

 1. Nieruchomości objęte KW OP1L/00033448/4 składająca się z działek o numerach 220/8, 220/10, i 220/11 – o wartości 591.000,00 zł;
 2. Nieruchomości objęte KW OP1L/00033449/1 składająca się z działek o numerach 69/12, 69/13, 69/16 i 69/18 – o wartości 98.000,00 zł;
 3. 1/4 udziału w działce 220/3 objętej KW OP1L/00057745/0 – o wartości 13.365,00 zł;
 4. Silos używany – 25 m sześciennych – o wartości 2.350,00 zł;
 5. Odciąg trocinowy dwuworkowy – (TYWENT ZOT-1, 2005 rok) – o wartości 2.849,00 zł;
 6. Piła – dwupiła ukośna – (OMGA TR2B, 02_265151, 1999 rok) – o wartości 4.900,00 zł;
 7. Piec 800 kW – (UNIWEX 02-UNI-BIO/09, 2009 rok) – o wartości 28.000,00 zł;
 8. Zszywarka do listew – (Brewetti AUT 82, 2005 rok) – o wartości 4.000 zł;
 9. Komputery – 2 (Fujitsu-Simens PC 2NB026 + monitor; Fujitsu-Simens Green) – o wartości 100,00 zł;
 10. Drukarki – (Dell 2335 dN 2014 rok, HP Laser JEt 1010) – o wartości 350 zł;
 11. 200 szt. drzwi pełnych wewnętrznych – o wartości 24.000 zł;

o łącznej wartości 768.914,00 zł, za łączną cenę brutto 880 706,00 zł na rzecz Timecor Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wrzosowa 13, 42-200 Częstochowa, NIP: 6191928790, KRS: 0000200111.

Zainteresowani nabyciem wyżej wymienionego przedsiębiorstwa winni złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), z zachowaniem art. 56a i następnych Prawa upadłościowego.

Obwieszczenie informacji o złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji (20231222/00215)